Start
  • Oto Dom Boży i brama do nieba
    Oto Dom Boży i brama do nieba

„Kościół w obiektywie Parafian”

Z okazji 85. rocznicy poświęcenia naszej parafialnej świątyni, którą będziemy obchodzić 29.10.2017, chcemy zaprosić do wzięcia udziału w konkursie „Kościół w obiektywie Parafian”. Pragniemy, aby wspólne świętowanie było dla nas okazją do podziękowania Bogu za dar, jakim jest nasza winiarska świątynia. Wyrazem tej wdzięczności może być uchwycenie piękna naszej świątyni na fotografiach. Z zebranych zdjęć powstanie okolicznościowa wystawa, a najlepsze prace zostaną nagrodzone.
Przy okazji wystawy chcielibyśmy pokazać także zdjęcia archiwalne kościoła. Apelujemy do parafian o przejrzenie swoich rodzinnych archiwów i dostarczenie zdjęć naszej świątyni (w dowolnych formatach), wraz z opisem (data powstania, nazwisko autora, właściciela, komentarz) do zakrystii lub Biura parafialnego. Wśród uczestników archiwalnej części wystawy zostaną rozlosowane nagrody.

REGULAMIN
I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Kościół w obiektywie Parafian” jest Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Poznaniu.

II. Cel i tematyka konkursu

1. Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi Parafian na piękno winiarskiej świątyni, w której od 85 lat gromadzimy się na modlitwie. Tematyką Konkursu fotograficznego jest kościół pw. św. Stanisława Kostki (bryła zewnętrzna budynku i jego wnętrze) widziany oczami Parafian.

III. Uczestnicy konkursu

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób związanych z naszą winiarską Parafią. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

IV. Zgłaszanie prac

1. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez dostarczenie do zakrystii lub Biura parafialnego zdjęć wydrukowanych w formacie A4. Zdjęcia można zatytułować, krótko opisać, dodać np. informacje o czasie i okolicznościach ich powstania. Do zdjęć prosimy dołączyć dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e-mail (opcjonalnie). Jeśli istnieje taka możliwość, oprócz wersji drukowanej prosimy o wysłanie zdjęć w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w temacie wpisując: Konkurs fotograficzny – imię i nazwisko autora. W konkursie biorą udział zdjęcia tylko wydrukowane i dostarczone do zakrystii i Biura parafialnego. Wersja elektroniczna umożliwia jedynie późniejsze wykorzystanie zdjęć przez parafię.
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie.
3. Prace będą przyjmowane do 24.09.2017

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1. Wszystkie zdjęcia dostarczone do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Parafialną Radę Duszpasterską.
2. Jury dokonuje oceny dostarczonych fotografii, biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Decyzje Jury zostaną ogłoszone podczas obchodów 85. rocznicy poświęcenia kościoła w 2017r.

VI. Nagrody

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, wyróżnienia i okolicznościowe dyplomy.

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.stanislawkostka.pl
2. Uczestnik Konkursu z chwilą dostarczenia prac na Konkurs oświadcza, że:
• akceptuje niniejszy Regulamin;
• jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu;
• wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.;
• udziela Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji.

W imieniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej
Ks. proboszcz Krzysztof Skowroński

Biuro parafialne

Poniedziałek: 16.00 - 18.00
Wtorek: 9.00 - 11.00
Środa: 9.00 - 11.00
16.00 - 18.00
Czwartek: 9.00 - 11.00
Piątek: 16.00 - 18.00
Tel.: 61 823 35 87
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Słowo z ambony

posluchaj

Historia parafii

Św. Stanisław Kostka

Katecheza przedmałżeńska

 

Duszpasterstwo Akademickie

Czasopismo

 

Rachunki sumienia

Msze Święte

W niedziele
7.00, 8.00, 9.30
9.45  w kaplicy (dla małych dzieci)
11.00 (z udziałem dzieci)
12.30, 15.00
17.00 (z udziałem młodzieży)
18.30, 20.00 (akademicka)

w lipcu i sierpniu
7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.30, 20.00

W dni powszednie
7.00, 8.00, 18.30

Sakrament pokuty

Podczas każdej Mszy świętej

Pierwszy piątek miesiąca
7.00 – 19.15

Nabożeństwa

Eucharystia

Pisać Ewangelię życiem

Strefa modlitwy

popros omodlitwe

Radio Emaus

emaus