„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali” (J 13, 34).