Szczególnym momentem na Mszy św., w którym oddajemy chwałę Bogu jest Hymn: Święty, Święty, Święty. Wprowadza nas w ten wspaniały śpiew zakończenie prefacji, modlitwy dziękczynnej: „dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.
Co oznacza ten hymn? O co chodzi w tym śpiewie?

Od dziękczynienia przechodzimy do uwielbienia. To zrozumiałe, skoro wszelkie dobrodziejstwa Boże, za które dziękujemy są objawieniem samego Boga – Jego wielkości, mądrości, miłości. Przed Nim stworzenie może jedynie upaść na twarz i oddać chwałę w zachwycie, uwielbiać Go.
Śpiewając ten hymn włączamy nasze uwielbienie w pieśń chwały, którą oddają Bogu Aniołowie. Liturgia ziemska, w której uczestniczymy łączy się liturgią niebiańską, w którym uczestniczą duchy czyste. Celebracja, w której uczestniczymy, pozwala nam już teraz pod osłoną znaków uczestniczyć w tym, co będzie naszym udziałem w wieczności. 
Śpiewamy: Święty, Święty, Święty. Bóg jest po trzykroć święty. Co to znaczy? Kadosz znaczy oddzielony, inny, nie taki jak my, a jednocześnie „pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej”. Całkowicie oddzielony, inny i całkowicie nam bliski.
Druga część hymnu brzmi: Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Hosanna obok Amen i Alleluja – wyrażenia semickie, które nie zostały przetłumaczone. Hosanna znaczy dosłownie: „wspomóż, zbaw mnie”. Wobec Boga Świętego, człowiek powinien czuć się grzeszny i dlatego z serca trzeba wołać: Hosanna – zbaw mnie, pomóż mi nie grzeszyć.
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Ten fragment Ps 117,25 odnosi się do Chrystusa. Przypomina uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy przed męką. Jezus w Jerozolimie, na krzyżu nas zbawił, a teraz za chwilę ten sam Zbawca przyjdzie na ołtarz, aby nas zbawić, dlatego z radością i ufnością śpiewamy po raz drugi: Hosanna, zbaw mnie, wspomóż mnie w walce z grzechami.