Modlitwa "Ojcze nasz"

Rozpoczynamy omawianie obrzędów komunii świętej. Po doksologii, złożeniu ofiary Jezusa i Kościoła, następuje modlitwa „Ojcze nasz – Modlitwa Pańska”. Dlaczego w tym akurat miejscu liturgii? Z kilku powodów i to już od IV wieku.
• Jest przygotowaniem do głębokiego i owocnego zjednoczenia się z Chrystusem i wspólnotą Kościoła w komunii św.
• Zawiera bowiem prośbę o przebaczenie grzechów: „odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Jest to ostatni moment, aby prosić o przebaczenie i przebaczyć innym. Aby owocnie przyjąć komunię św. trzeba mieć czyste serce, pełne miłości do bliźnich.
• Prosimy też o chleb powszedni: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Prosimy gorąco nie tylko o pożywienie ziemskie, ale o pokarm na życie wieczne.
• W Modlitwie Pańskiej wyrażam moje synostwo, które otrzymałem przez chrzest i które przez komunię z Synem Jednorodzonym pogłębia się we mnie. Nieprzypadkowo w starożytności to modlitwa była objęta zasadą milczenia. Chrześcijanie nie przekazywali jej nikomu spoza swego grona, bo jak może mówić do Boga „Ojcze” ktoś kto nie zjednoczył się z Jego Synem?