Celebracja Eucharystii jest czynnością Chrystusa i Kościoła. Kościół to wspólnota, która składa się z wyświęconych szafarzy czyli Biskupa, kapłana i diakona oraz wiernych świeckich, którzy wypełniają w tej wspólnocie różne posługi i funkcje.

Wierni świeccy mogą spełniać w Eucharystii dwie posługi :
lektora ( czyta Pismo św. ) oraz akolity ( usługuje przy ołtarzu, pomaga kapłanowi i diakonowi oraz rozdaje w razie potrzeby komunię św., której jest szafarzem nadzwyczajnym )
Pozostałe funkcje liturgiczne w zgromadzeniu liturgicznym to :
- ministranci
- czytający Słowo Boże
- psałterzysta – wykonuje pslam
- zespół śpiewaków lub chór
- organista
- kantor lub dyrygent chóru ( podtrzymuje śpiew ludu i nim kieruje )
- zakrystian ( kościelny )
- komentator
- zbierający ofiary w kościele
- osoby do utrzymania porządku w kościele, na procesji
- ceremoniarz ( organizacja czynności liturgicznych )