Spotkania: 25 każdego miesiąca g.17.00

Kontakt: tel. 61 823 35 87