Spotkania: 4 razy w roku
Kontakt: tel. 61 823 35 87

Opiekun: ks. proboszcz Krzysztof Skowroński