Spotkania: 1 poniedziałek miesiąca  g. 18.00

Biuro Caritas:  środa, piątek - 16.00-18.00

Kontakt: tel. 61 823 35 87 w. 113

W naszej parafii powstał w 28 września 1998 roku  i  liczy obecnie 10 członków. Naczelnym zadaniem Caritas-u jest pomoc ludziom ubogim, starszym  i  schorowanym.  

Zespół Caritas działa w duchu wiary i modlitwy dokładając starań, aby parafia stała się prawdziwą wspólnotą miłości.   
Celem Parafialnego Zespołu Caritas jest:
- mobilizacja całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miło­sierdzia modlitwą, słowem i czynem,
- stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy,
- organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym,
- organizowanie zbiórek charytatywnych.
Zespół zbiera ofiary zarówno na pomoc potrzebującym parafianom, jak i na programy realizowane przez jednostkę archidiecezjalną.
Ważniejsze działania parafialnej Caritas:  
- udział w programach (dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE); objętych jest rocznie około
 150 – 180 osób, czyli około 100 rodzin z naszej parafii; żywność wydawana była średnio  raz w miesiącu,
  otrzymywali ją również bezdomni.

- w pomieszczeniach Caritas-u znajduje się magazyn odzieży, którą przynoszą parafianie, a
  korzystają z niej osoby potrzebujące.

- dzieci z najuboższych rodzin przed rozpoczęciem roku szkolnego otrzymują wyprawki szkolne (zeszyty
  i bloki techniczne, długopisy, pisaki, tornistry, farby,itp.) . 
- przed świętami Bożego Narodzenia od 4 lat nasi parafianie chętnie włączają się w akcję „Serduszko
 radości” i przygotowują dzieciom z ubogich rodzin, niepełnosprawnym i osobom samotnym paczki
 świąteczne.
- w Wielką Sobotę przeprowadza zbiórkę żywności z której Zespół przygotowuje dla rodzin potrzebujących
 paczki świąteczne.

 
Środki na działalność charytatywną pozyskujemy z ofiar składanych do skarbony Św. Antoniego oraz ze zbiórki przed Kościołem w okresie Adwentu i Wielkiego Postu.
 
Spotkania formacyjne Zespołu odbywają się raz w miesiącu, przeważnie  w pierwszy poniedziałek o godz.17:00
 
Parafialna Caritas pełni dyżur w każdą środę  i piątek w godzinach od 16:00 do 18:00.
 
Zapraszamy osoby potrzebujące jak również te, które chciałyby pomagać innym.