Spotkania:  w Szkole Podstawowej nr 27

Adoracja: I Piątek miesiąca o g.15.00 w kościele

Kontakt: Róża Łukaszek (katechetka)