1. Pochówek na cmentarzu parafialnym przy ul. Wojciechowskiego

Formalności może załatwiać jedynie ta osoba, która figuruje w Księdze Cmentarnej jako opiekun miejsca. W przypadku kiedy nie może stawić się osobiście, upoważnia do tego pisemnie, podając nr swojego dowodu osobistego, odpowiednią osobę.

Zgłaszając pogrzeb w biurze parafialnym należy przynieść następujące dokumenty:

• karta zgonu

• akt zgonu (tylko do wglądu)

• dokument – odnowienie pokładnego – z podaną lokalizacją miejsca pochówku

• zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach (dotyczy parafian zamieszkałych w tutejszej parafii. W/w dokument dotyczący zmarłych spoza parafii przedstawia się w biurze parafialnym w miejscu gdzie zmarły mieszkał).

UWAGA – jeżeli zmarła osoba mieszkała w innej parafii ( tzn. poza parafią św. Stanisława Kostki ) należy zgłosić się do biura parafialnego w parafii zamieszkania zmarłego. Termin pogrzebu i jego poprowadzenie leży w gestii tamtejszego Księdza Proboszcza. Tutejsze biuro parafialne potwierdza jedynie taką możliwość poprzez wpis do kalendarza. Dopiero wtedy można oficjalnie podać taką informację w nekrologu.

2. Pochówek na cmentarzach komunalnych i na cmentarzach parafialnych należących do innych parafii

• akt zgonu (tylko do wglądu)

• zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach

WAŻNE – W dniu pogrzebu warto otoczyć zmarłego szczególną modlitwą. Taką okazję stwarza zamówienie specjalnej Mszy Świętej pogrzebowej. 

 

Regulamin cmentarza winiarskiego