Historia parafii

 

 • 1920 – Utworzył się komitet w celu powitania Polaków wracających z wojny bolszewickiej. Dla poległych w pierwszej wojnie światowej bohaterów postanowiono wystawić pomnik na placu gminnym obok kaplicy pogrzebowej przy ul. Długiej – obecnie Winiarska 52.
 • 6 maja 1923 – Ks. proboszcz parafii św. Wojciecha – do której Winiary wówczas należały – poświęcił pomnik i odprawił w kaplicy pogrzebowej pierwszą Mszę św.
 • 27 czerwca 1923 – Uchwałą Rady Gminnej przeznaczono kaplicę do odprawiania stałych nabożeństw. Duszpasterzował w niej ks. Witold Żuchowski – kapelan przy klasztorze Sióstr Pasterek i wikariusz parafii św. Wojciecha. Inicjatorem nadania tej kaplicy imienia św. Stanisława Kostki był ks. Jan Pawłowski, urodzony na Winiarach – działający na emigracji.
 • 4 sierpnia 1923 – Arcybiskup Gnieźnieński i Poznański Edmund kard. Dalbor Prymas Polski – wydał dekret ustanawiający Kaplicę Publiczną na Winiarach z przywilejami i prawami m.in. posiadania chrzcielnicy i nadał wezwanie św. Stanisława Kostki.
 • 15 września 1923 – Bp Stanisław Łukomski sufragan poznański dokonał poświęcenia kaplicy. Nabożeństwa odprawiał w niej nadal ks. Witold Żuchowski.
 • 1 stycznia 1925 – Winiary zostały wcielone do stołecznego miasta Poznania.
 • 8 grudnia 1927 – Zawiązał się Komitet Budowy Kościoła na Winiarach, pod protektoratem Augusta kard. Hlonda Prymasa Polski. Przewodniczącym został ks. Narcyz Putz – proboszcz parafii św. Wojciecha.
 • 1 lipca 1928 – Władza Duchowna utworzyła samodzielną parafię pod wezwaniem św. Stanisława Kostki, obejmującą Winiary i wieś Piątkowo. Na pierwszego administratora powołano ks. Witolda Żuchowskiego. (Rządził parafią od 4 sierpnia 1928 do 31 lipca 1931).
 • 11 kwietnia 1930 – Od p. Brunona Bayera zakupiono grunt pod budowę kościoła na obszarze 4.176 m2
 • 11 września 1930 – Rozpoczęcie budowy kościoła. Projektodawca: inż. arch. Stefan Cybichowski, wykonawca: budowniczy Edmund Rychlicki.
 • 1 listopada 1930 – Poświęcenie kamienia węgielnego przez Augusta kard. Hlonda Prymasa Polski.
 • 1931 – Praca przy budowie kościoła utknęła z braku funduszów.
 • 1 sierpnia 1931 – Parafię obejmuje nowy proboszcz Ks. Stefan Kaczorowski (Rządził od 1 sierpnia 1931 do 31 grudnia 1936). Podjęcie dalszej pracy przy budowie kościoła.
 • 1 listopada 1932 – Konsekracja kościoła dokonana przez Augusta kard. Hlonda Prymasa Polski.
 • 1933 – Ukończenie budowy wieży zwieńczonej kopułą.
 • 9 kwietnia 1933 – Postawienie krzyża przy kościele na pamiątkę pierwszej misji parafialnej (1-9 kwietnia 1933).
 • 26 czerwca 1933 – Poświęcenie cmentarza grzebalnego w Piątkowie przez bp. Walentego Dymka sufragana poznańskiego.
 • 1933-36 – Urządzenie i uzupełnienie wnętrza kościoła: m.in. okrągły obraz św. Stanisława Kostki nad ołtarzem głównym pędzla art. mal. Maria Prawdzic – Szczawińska (zniszczony w czasie wojny) i w bocznych ołtarzach – obraz Serca Pana Jezusa dzieło prof. Tadeusza Pruszkowskiego rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i obraz Matki Bożej „Ucieczki Grzesznych” wykonany przez siostrę Magdalenę Hekker ze zgromadzenia SS. Urszulanek w Sieradzu.
 • 1 stycznia 1937 – Parafię obejmuje nowy proboszcz ks. Czesław Garstecki (Rządził od 1 stycznia 1937 do 20 maja 1953 z przerwą w okresie okupacji 1940-45).
 • 24 października 1938 – Parafia nabywa od p. Mieczysławy Raczkowskiej grunt przy ul. Rejtana i ul. Plebańskiej pod budowę plebani i domu parafialnego. Stało się to możliwe dzięki darowiźnie innej nieruchomości przez p. Józefa Pokrywkę.
 • 4 marca 1940 – Aresztowanie i wywiezienie przez Gestapo ks. prob. Czesława Garsteckiego do tzw. Generalnej Guberni.
 • 5 października 1941 – Aresztowanie ks. Edmunda Dolczewskiego – ostatniego kapłana przy kościele winiarskim oraz zamknięcie kościoła.
 • 1941-45 – Okupanci zniszczyli całe wnętrze kościoła. Świątynię zamieniono na składnicę zboża, a później na magazyn książek i dykty.
 • Styczeń – luty 1945 – Na skutek działań wojennych kościół doznał poważnych szkód: podziurawione mury i dach, ustrzelona wieża.
 • 27 maja 1945 – Pierwsza Msza św. po wojnie w częściowo odrestaurowanym kościele.
 • 1945-50 – Urządzanie od nowa wnętrza kościoła. Ocalały jedynie dwa obrazy z bocznych ołtarzy, uratowane z narażeniem życia – przechowane poza Poznaniem.
 • 10 lutego 1951 – Matka Boska „Ucieczka Grzesznych” dekretem Stefana kard. Wyszyńskiego Prymasa Polski, ustanowiona drugim Patronem kościoła św. Stanisława Kostki.
 • 20 maja 1953 – Ks. prob. Czesław Garstecki umiera nagle na schodach przed kościołem po odprawieniu nabożeństwa majowego – (kamień pamiątkowy – miejsce zgonu).
 • 1953-54 – Parafia pod kierownictwem ks. Dziekana Henryka Lewandowskiego. Duszpasterstwo spełniają: ks. Szczepan Nowak i ks. Janusz Sowiński.
 • 1 listopada 1954 – Parafię obejmuje ks. dr Stefan Igliński. (Rządził od 1 listopada 1954 do 27 lutego 1979).
 • 1966 – Z okazji 1000-lecia Chrztu Polski ufundowano dzwon „Ucieczka Grzesznych” – 960 kg i posadzono przed kościołem „Dąb Tysiąclecia” – (między schodami drewnianymi).
 • 1968 – Na 400-lecie śmierci św. Stanisława Kostki i 40-lecie istnienia parafii – odlano trzy dzwony: „Św. Stanisław Kostka” – 2000 kg, „Bł. Bogumił” – 700 kg, „Św. Stefan” – 500 kg oraz wybito medal pamiątkowy i wmurowano w ścianę kościoła tablicę ku czci świętego patrona. Wszystkie dzwony konsekrował Ks. Arcybiskup Antoni Baraniak Metropolita Poznański.
 • 1 listopada 1973 – Od tego dnia na polecenie Arcybiskupa Antoniego Baraniaka Metropolity Poznańskiego w kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu parafialnym w każdą niedzielę odprawiana jest Msza św. dla mieszkańców Piątkowa. Jest to początek przyszłej parafii.
 • 5-6 maja 1978 – Parafia przeżywała uroczyste nawiedzenie kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
 • 27 lutego 1979 – Umiera Ks. Kanonik dr Stefan Igliński proboszcz parafii winiarskiej
 • 20 czerwca 1979 – Nastąpiło objęcie władzy duszpasterskiej przez nowego proboszcza ks. mgr Janusza Szajkowskiego (rządził od 20 czerwca 1979 do 31 lipca 1989).
 • 7 lipca 1979 – Po kilkuletniej przerwie wracają odnowione obrazy Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej „Ucieczki Grzesznych” ze złoconymi ramami.
 • 18 listopada 1979 – Dzień ogłoszenia regularnych środowych nabożeństw do Matki Boskiej „Ucieczki Grzesznych”.
 • 1979 – Powstanie chóru chłopięco – męskiego „Staszki” pod dyrekcją ks. prob. Janusza Szajkowskiego.
 • 15 kwietnia 1980 – Początek budowy nowego Domu Parafialnego przy kościele – projektodawca: mgr inż. arch. Aleksander Holas, wykonawca: kierownik budowy Lechosław Stróżyk.
 • 5 grudnia 1981 – Tworzenie nowego wystroju kościoła.
 • 1 lipca 1981 – Ks. Arcybiskup dr Jerzy Stroba Metropolita Poznański ustanawia Samodzielny Ośrodek Duszpasterski p.w. Opatrzności Bożej w Piątkowie – (cmentarz). Rektorem tego Ośrodka został mianowany ks. prob. Kazimierz Lijewski.
 • 31 marca 1982 – Pośmiertny dar dr Stanisława Durskiego staje się podstawą do położenia marmurowej posadzki w prezbiterium, stawienia monumentalnego krzyża z nowym ujęciem tabernakulum. Kościół otrzymał pierwszą w swych dziejach posadzkę marmurową w nawie środkowej i bocznych.
 • 1982 – Starania o budowę kościoła na Osiedlu Jana Sobieskiego i przygotowanie projektu. Ks. Arcybiskup dr Jerzy Stroba Metropolita Poznański poleca troskę o budowę kościoła na os. Jana III Sobieskiego Ks. Marianowi Nowakowi.
 • 26 marca 1983 – P. Wanda Trzesińska z Bonina podarowała obraz olejny Miłosierdzia Bożego autorstwa –p. Lidii Ignaszewskiej, namalowany w lutym 1983r.
 • Listopad 1985 – Arcybiskup Jerzy Stroba Metropolita Poznański dokonał poświęcenia Domu Parafialnego oraz znajdującej się w nim kaplicy św. Michała Archanioła.
 • 9 kwietnia 1986 – W kościele zamontowano 40 nowych ławek z drewna sosnowego.
 • 1986-87 – Naprawa i konserwacja zewnętrznej elewacji kościoła.
 • 1 sierpnia 1989 – Nowym proboszczem parafii mianowany zostaje ks. Grzegorz Balcerek (rządził od 1 września 1989 do 23 czerwca 1999).
 • 13 sierpnia 1989 – Nowy proboszcz oddaje parafię pod opiekę Maryi.
 • 12-15 sierpnia 1990 – Poświęcenie nowo wybudowanej groty Matki Bożej Niepokalanej przed kościołem.
 • 19 marca 1992 – W uroczystość ku czci św. Józefa podczas Mszy św. dokonano poświęcenia nowego obrazu św. Józefa autorstwa parafianki p. Aleksandry Kołaczyk.
 • 13 maja 1992 – Pierwsze „Nabożeństwo fatimskie” – procesja różańcowa z Najświętszym Sakramentem do 5 stacji – ołtarzy.
 • Maj 1994 – Remont dachu kościoła.
 • 1996 – Położenie nowego tynku na kościele.
 • 10-11 czerwca 1996 – Nawiedzenie Matki Bożej w figurze fatimskiej. Mszę św. na „błoniach winiarskich” (plac przed kościołem) odprawił abp Juliusz Paetz – Metropolita Poznański. Punktem kulminacyjnym uroczystości był Apel Jasnogórski w intencji ojczyzny oraz procesja pokutna ze świecami ulicami parafii.
 • 22 września 1997 – Abp Juliusz Paetz dokonał poświęcenia Domu Sióstr Urszulanek Szarych oraz Oratorium „Światełko” mieszczącym się w dawnym probostwie (Winiarska 52).
 • 13 maja 1999 – W Święto Wniebowstąpienia Pańskiego ks. proboszcz Grzegorz Balcerek przyjął święcenia biskupie, otrzymując nominację na biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej.
 • 19 maja 1999 – Bp G. Balcerek odprawił na Winiarach swoją prymicyjną , biskupią Mszę św. W swoim zawołaniu biskupim przyjął słowa: „In spiritu humilitatis” – „W duchu pokory”.
 • 24 czerwca 1999 – Siódmym z kolei proboszczem parafii Winiarskiej został mianowany ks. dr Michał Maciołka.
 • 27 lutego 2000 – Abp Juliusz Paetz – Metropolita Poznański dokonał poświęcenia nowych organów w kościele winiarskim; stały się one wotum parafii na wielki jubileusz chrześcijaństwa. Główne części organów ofiarowała parafia ewangelicko – augsburska w Keitum (wyspa Sylt – Niemcy). Ten 39 głosowy instrument został zbudowany od podstaw w nowym prospekcie przez firmę p. Jana Drozdowicza dzięki staraniom organisty tutejszego kościoła p. Rajmunda Pietrzaka. Inicjatorem dzieła był bp Grzegorz Balcerek, dokończył je dzięki ofiarności parafian ks. prałat Michał Maciołka.
 • Lipiec – sierpień 2000 – Malowanie kościoła i modernizacja oświetlenia.
 • 7 lipca 2001 – Poświęcenie figury Matki Boskiej Fatimskiej, zakupionej podczas pielgrzymki parafialnej do Fatimy.
 • 2002 – Generalny remont zakrystii.
 • 2005 – 2007 – Nowe schody granitowe przy głównym wejściu. Chodnik wokół kościoła i iluminacja zewnętrzna kościoła. Odnowienie i pozłocenie tympanonu z napisem: „Święty Stanisławie Kostko – Módl się za nami. 1932”.
 • 30 czerwca 2012 – ósmym z kolei proboszczem parafii Winiarskiej został mianowany ks. Krzysztof Skowroński

Biuro parafialne

Poniedziałek: 16.00 - 18.00
Wtorek: 9.00 - 11.00
Środa: 9.00 - 11.00
16.00 - 18.00
Czwartek: 9.00 - 11.00
Piątek: 16.00 - 18.00

tel: 61 823 35 87

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr konta parafialnego:

35 1090 1346 0000 0000 3404 4731

Słowo z ambony

posluchaj

Historia parafii

Św. Stanisław Kostka

Katecheza przedmałżeńska

 

Duszpasterstwo Akademickie

Czasopismo

Rachunki sumienia

Msze Święte

W niedziele
7.30
9.30
9.45  w kaplicy (dla małych dzieci)
11.00 (z udziałem dzieci)
12.30
17.00 (z udziałem młodzieży)
18.30
20.00 (akademicka)

w lipcu i sierpniu
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.30, 20.00

W dni powszednie
7.00, 8.00, 18.30

Sakrament pokuty

15 minut przed każdą Mszą Świętą

Pierwszy piątek miesiąca
7.00 – 19.00

Nabożeństwa

Eucharystia

Pisać Ewangelię życiem

Strefa modlitwy

popros omodlitwe

Radio Emaus

emaus