Działalność Poradni w parafii św. Stanisława Kostki - zawieszona. 

Zobacz działające Poradnie: https://www.dr.archpoznan.pl/poradnie-dla-narzeczonych/