Rachunki sumienia

„Bez wiary nie można podobać się Bogu" (Hbr 11,6)

Modlitwa: Duchu Święty, który przenikasz najskrytsze pokłady mojego sumienia, proszę Cię oświeć mnie, abym mógł rozpoznać moje grzechy, słabości, zaniedbania, bym zobaczył jaka jest moja wiara. Przyjdź światłości sumień...

„Wiem, komu uwierzyłem" – 2 Tm 1,12

Zaniedbywanie pogłębienia wiary
• Nie starałem się o pogłębienie swojej wiedzy religijnej przez słuchanie kazań, czytanie Pisma Świętego, książek i czasopism religijnych...
• Narażałem się na utratę wiary przez złe widowiska, filmy, książki, programy telewizyjne, Internet, towarzystwo... itp.
„Jakże wam brak wiary" – Mk 4,40
Niewiara
• Nie ufałem Bogu, nie wierzyłem w Jego miłość w trudnych sytuacjach
• Narzekałem na Pana Boga, np. w niepowodzeniach, cierpieniach
• Herezja – zaprzeczałem uporczywie jakiejś prawdzie wiary (jakiej?)
• Apostazja – całkowicie porzuciłem wiarę chrześcijańską
• Schizma – odmawiałem uznania zwierzchnictwa papieża
Czemu zwątpiłeś małej wiary? – Mt 14,31
Zwątpienie
• Dobrowolnie wątpiłem o prawdach wiary (jakich?) lub nie chciałem uznać ich za prawdziwe, poddawałem się rozpaczy.
• Publicznie krytykowałem prawdy wiary
„Jemu samemu służyć będziesz" – Mt 4,10
Adoracja
• Nie wychwalałem i nie wielbiłem Boga
• Nie wstępowałem do kościoła, aby adorować Boga
Modlitwa
• Nie modliłem się... Modliłem się nieregularnie
• „Klepię pacierz", a nie starałem się rozmawiać z Bogiem...
• Modliłem się w pośpiechu idąc do szkoły, pracy, w samochodzie, autobusie, pomiędzy zajęciami, które uważam za ważniejsze od modlitwy...
Ofiara
• Nie składałem Bogu ofiary: moją pracę, cierpienia, trudy, radość, dobro na znak uwielbienia, dziękczynienia i przebłagania
• Zapominałem dołączyć moje ofiary do Najświętszej Ofiary Jezusa na Mszy świętej.
Przyrzeczenia i śluby
• Nie spełniam obietnicy danej Bogu przy chrzcie świętym, że wyrzekam się grzechu i wszystkiego, co do niego prowadzi. Trwam długo w grzechach, zwlekam ze spowiedzią świętą. Nie zwalczam grzechów i wad – lenistwo.
• Zaniedbuję obietnicę przy chrzcie św. swego dziecka, że wychowam je w wierze. Daję zły przykład nie uczestnicząc w Eucharystii, nie modląc się, łamiąc wiele przykazań Bożych i kościelnych, trwając w grzechach, nie spowiadając się.
• Nie świadczyłem o Bogu, zaparłem się wiary, wstydziłem się swojej wiary, odwodziłem innych od Boga, nie potrafiłem przyznać się w pracy, w towarzystwie do swojej wiary, choć obiecałem to w sakramencie bierzmowania.
• „Ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci". Nie troszczę się o ofiarną miłość, jestem egoistą. Zdradziłem fizycznie lub psychicznie swego współmałżonka (ile razy?) Byłem nieuczciwy w pożyciu intymnym to znaczy nieczysty. Opuściłem współmałżonka emocjonalnie lub fizycznie z własnej winy.
• Nie jestem wierny przyrzeczeniom, które złożyłem Bogu: modlitwa, czyn, jałmużna, pokuta, pielgrzymka itp.

„Nie będziesz miał bogów cudzych przed Mną" – Wj 20,2
Zabobon
• Wierzyłem w różne zabobony
• Przypisywałem magiczne znaczenie różnym znakom i praktykom religijnym
Bałwochwalstwo – ubóstwianie tego, co nie jest Bogiem
• Ceniłem pieniądz, wygody, przyjemności, sport, pracę ... itp. bardziej niż sprawy Boże i zbawienie własnej duszy...
Wróżbiarstwo i magia
• Wierzyłem we wróżby, horoskopy
• Korzystałem z astrologii, chiromancji, wyjaśniania przepowiedni i wróżb, ze zjawisk jasnowidztwa, posługiwałem się medium
• Praktykowałem magię lub czary.
• Nosiłem amulety lub posiadam rzeczy związane z okultyzmem
• Wywoływałem świadomie duchy - spirytyzm
Bezbożność
• Kusiłem Pana Boga wystawiając Go na próbę.
• Znieważałem osoby duchowne, miejsca i rzeczy poświęcone np. kościoły, cmentarze, krzyże, obrazy itp.
• Popełniłem świętokradztwo przyjmując Komunię św. w stanie grzechu śmiertelnego, bez wiary.
Ateizm
• Odrzucałem lub negowałem istnienie Pana Boga
• „Żyłem tak, jakby Bóg nie istniał"; odrzucam jakąkolwiek zależność od Boga – ateizm praktyczny
Agnostycyzm
• Byłem obojętny wobec spraw religijnych
• Uciekałem przed ostatecznymi pytaniami życiowymi ( sens życia, cierpienia, śmierci, sąd Boży )
„Wiara, która działa przez miłość" (Gal 5,6)
• Krzywdziłem bliźnich w myślach: osądy, potępienie, nienawiść, wywyższanie się nad innych, pożądliwość ciała, zazdrość, poniżanie.
• Krzywdziłem bliźnich przez słowa: obmowa, plotki, kłamstwo, oszczerstwo, przekleństwo, kłótnie, złośliwość, agresja słowna, fałszywe zeznania, krzywoprzysięstwo
• Krzywdziłem bliźnich przez czyny: brak szacunku do rodziców, do bliźnich, agresja w czynach, oszustwa, kradzież, znęcanie się psychiczne nad innymi, molestowanie seksualne, cudzołóstwo
• Krzywdziłem bliźnich przez moje zaniedbania: nie odwiedzałem rodziców, nie pomagałem im w chorobie, nie odwiedzałem chorych, nie byłem wrażliwy na potrzeby biednych (gardziłem nimi ), byłem leniwy – nie wypełniałem moich obowiązków w pracy, w szkole, na uczelni, w domu, w rodzinie, Kościele.

 

Żal za grzechy to płacz, smutek mojej duszy, że obraziłem najlepszego Ojca w niebie. Żal za grzechy to wynik głębokiego spojrzenia na moje grzechy i na krzyż Jezusa. „To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech". Powiedz: Jezu, przebacz! Jezu, żałuję! Maryjo, Matko moja, Ucieczko grzesznych, módl się za mną, módl się za nami.
Postanowienie poprawy to wola niegrzeszenia na przyszłość.
Kto autentycznie boleje z tego powodu, że obraził najlepszego Ojca, ten ma mocne postanowienie poprawy, nie chce już grzeszyć, powierza z zaufaniem Panu Bogu przyszłość. Liczę zatem nie tylko na siebie, swoją wolę, pracę, wysiłki, ale na łaskę Bożą, która jest mocą i siłą przemiany wewnętrznej.
Wyznanie grzechów musi być szczere i objąć wszystkie grzechy ciężkie. Spowia¬dasz się w istocie przed Bogiem. Kapłan jest tylko narzędziem miłosiernego Boga. Przez świadomie zatajenie grzechów ciężkich popełniasz świętokradztwo.
Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu – to naprawienie zła, krzywdy. Nie odkładaj odprawienia nałożonej pokuty.

 

Opracował - ks. Krzysztof Skowroński

Biuro parafialne

Poniedziałek: 16.00 - 18.00
Wtorek: 9.00 - 11.00
Środa: 9.00 - 11.00
16.00 - 18.00
Czwartek: 9.00 - 11.00
Piątek: 16.00 - 18.00
Tel.: 61 823 35 87
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Słowo z ambony

posluchaj

Historia parafii

Św. Stanisław Kostka

Katecheza przedmałżeńska

 

Duszpasterstwo Akademickie

Czasopismo

 

Rachunki sumienia

Msze Święte

W niedziele
7.30, 9.30
9.45  w kaplicy (dla małych dzieci)
11.00 (z udziałem dzieci)
12.30, 15.00
17.00 (z udziałem młodzieży)
18.30, 20.00 (akademicka)

w lipcu i sierpniu
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.30, 20.00

W dni powszednie
7.00, 8.00, 18.30

Sakrament pokuty

Podczas każdej Mszy świętej

Pierwszy piątek miesiąca
7.00 – 19.15

Nabożeństwa

Eucharystia

Pisać Ewangelię życiem

Strefa modlitwy

popros omodlitwe

Radio Emaus

emaus