Rachunki sumienia

Maryjo, przybytku Ducha Świętego, proszę wyproś światło dla mego sumienia, abym rozpoznał moje grzechy, które zasmucają Twego Syna. Pragnę zobaczyć swoje życie w świetle wezwań litanii ku Twej czci. Pomóż mi w tym. Amen.

ŚWIĘTA
Czy pragnę stawać się świętym? Jak często się spowiadam? Jak często przystępuję do Komunii świętej? Czy trwam w łasce uświęcającej? Czy współpracuję z łaską Bożą? Czy codziennie wieczorem robię rachunek sumienia? Czy szczerze żałuję za popełnione grzechy? Czy staram się z nich poprawiać?

MATKA
Czy troszczę się o dobro materialne, moralne i duchowe osób oddanych pod moją opiekę ( dzieci, rodzice, współmałżonek, chorzy, podwładni, współpracownicy, itp )? Czy modlę się za nich? Czy pokutuję za nich?
PANNA
Czy w myślach, wyobrażeniach, pragnieniach, słowach i uczynkach jestem czysty, skromny? Czy kocham mego Oblubieńca Jezusa całym sercem, duszą, umysłem, ciałem?
ZWIERCIADŁO SPRAWIEDLIWOŚCI
Czy oddaję każdemu to, co mu się należy: szacunek, wynagrodzenie za pracę, posłuszeństwo, cześć, wdzięczność, życzliwość?
STOLICO MĄDROŚCI
Czy szukam mądrości w Słowie Bożym? Czy słucham, czytam, rozważam, modlę się, żyję Słowem Bożym?
PRZYCZYNO NASZEJ RADOŚCI
Czy promieniuję radością Bożą czy raczej pesymizmem? Czy przyczyniłem się do uśmiechu czy raczej smutku moich bliźnich?
PRZYBYTKU DUCHA ŚWIĘTEGO, POBOŻNOŚCI
Czy otwieram się na działanie Ducha Świętego? Czy staram się słuchać Go w sumieniu? Jak wygląda moja modlitwa? Czy modlę się w Duchu czy tylko wargami?
RÓŻA DUCHOWNA
Czy troszczę się o życie duchowe? Czy troszczę się o komunię z Bogiem, wiarę, życie sakramentalne, czy raczej więcej jest zabiegania o sprawy doczesne?
WIEŻO DAWIDOWA, WIEŻO Z KOŚCI SŁONIOWEJ
Czy bronię się przed pokusami? Czy walczę z grzechami i wadami? Czy unikam okazji do grzechów?
DOMIE ZŁOTY
Czy w mojej rodzinie, wspólnocie troszczę się o atmosferę miłości, zgody, życzliwości, dialogu, przebaczenia, pojednania?
ARKO PRZYMIERZA
Jak wywiązuję się z przymierza chrzcielnego? Czy wyrzekam się grzechów, tego co prowadzi do zła, szatana? Czy staram się wzrastać w nowym życiu wiary, nadziei i miłości? Czy jako rodzic swoim przykładem i słowami przyczyniam się do wychowania dzieci w wierze? Czy może swoim postępowaniem oddalam dzieci od Boga?
BRAMO NIEBIESKA
Czy pomagam innym wejść do nieba? Czy może jestem zgorszeniem dla innych? Czy troszczę się o przyjęcie sakramentów świętych dla moich bliskich, którzy chorują albo są w niebezpieczeństwie śmierci? Czy modlę się o dobrą śmierć dla siebie i innych? Czy pamiętam o zamawianiu Mszy św., modlitwie, odpustach za zmarłych?
GWIAZDO ZARANNA
Czy budzę nadzieję w innych? Czy ukazuję zawsze miłość i zwycięstwo Boga? Czy potrafię wskazać w każdej sytuacji, duchowy, Boży wymiar rzeczywistości? Czy sieję zwątpienie, zniechęcenie, narzekanie, beznadziejność?
UZDROWIENIE CHORYCH
Czy w moim sercu należne im miejsce zajmują chorzy, cierpiący na ciele i duszy? Czy cierpiący są priorytetem w mojej modlitwie, odwiedzinach, pomocy, towarzyszeniu?
UCIECZKO GRZESZNYCH
Czy pamiętam, aby modlić się za zatwardziałych grzeszników, bo są w wielkim niebezpieczeństwie duchowym? Czy pokutuję za nich? Czy wykorzystuję Pierwsze Piątki i Pierwsze Soboty miesiąca, aby zadośćuczynić za ich grzechy? Czy upominam z miłością, spokojnie grzeszących? Czy jestem obojętny, lub wręcz pochwalam grzechy innych?
POCIESZYCIELKO STRAPIONYCH
Czy dostrzegam strapionych wokół siebie? Czy jednoczę się z nimi, wczuwam w ich położenie? Czy pocieszam ich konkretnie to znaczy pomagam, działam, zaradzam ich trudnościom, towarzyszę?
WSPOMOŻENIE WIERNYCH
Czy modlę się za moich bliskich? Czy dbam o rozwój ich wiary, miłości, wierności Bogu? Czy znajduję czas, aby porozmawiać z nimi o sprawach religijnych, duchowych?
KRÓLOWO
Królować znaczy służyć!
Czy jestem chętny do wszelkiej pomocy? Czy staram się słuchać do końca? Czy staram się posłuchać moich bliźnich i pomóc im? Czy staram się służyć w zwykłych, szarych, codziennych pracach? Czy może świadomie, albo podświadomie uważam, że jestem stworzony do większych rzeczy? Czy chcę służyć każdemu - zawsze, natychmiast, z radością? Czy może jestem skupiony na sobie? Czy jestem egoistyczny, myślę o własnej wygodzie i przyjemności?

 Maryjo, pragnę wychwalać Twoje cnoty. Ty jesteś dla mnie wzorem życia chrześcijańskiego. Dostrzegam w rachunku sumienia dzięki Duchowi Świętemu, jak wiele mi brakuje, aby Cię naśladować. Nie zrażam się tym, bo wiem, że Ty jesteś moją niebieską Mamą, która troszczy się o mój rozwój duchowy. Oddaję się pod Twoją opiekę z nadzieją, że wyprosisz dla mnie łaskę nawrócenia. Maryjo, Mistrzynio życia duchowego, módl się za mną. Amen.

 

opracował: ks. Krzysztof Skowroński

Biuro parafialne

Poniedziałek: 16.00 - 18.00
Wtorek: 9.00 - 11.00
Środa: 9.00 - 11.00
16.00 - 18.00
Czwartek: 9.00 - 11.00
Piątek: 16.00 - 18.00
Tel.: 61 823 35 87
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Słowo z ambony

posluchaj

Historia parafii

Św. Stanisław Kostka

Katecheza przedmałżeńska

 

Duszpasterstwo Akademickie

Czasopismo

Rachunki sumienia

Msze Święte

W niedziele
7.30, 9.30
9.45  w kaplicy (dla małych dzieci)
11.00 (z udziałem dzieci)
12.30, 15.00
17.00 (z udziałem młodzieży)
18.30, 20.00 (akademicka)

w lipcu i sierpniu
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.30, 20.00

W dni powszednie
7.00, 8.00, 18.30

Sakrament pokuty

Podczas każdej Mszy świętej

Pierwszy piątek miesiąca
7.00 – 19.15

Nabożeństwa

Eucharystia

Pisać Ewangelię życiem

Strefa modlitwy

popros omodlitwe

Radio Emaus

emaus