Rachunki sumienia

„Uczyń serce moje według Serca Twego”

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone
• Czy czytam, słucham uważnie, rozważam, modlę się Słowem Bożym? Czy staram się żyć na co dzień Ewangelią?
Serce Jezusa, świątynio Boga
• Czy troszczę się o stan łaski uświęcającej? Jak często się spowiadam? Jak często przyjmuję komunię świętą?
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości
• Czy wierzę w to, że Jezus mnie kocha, że w każdej chwili mego życia jest przy mnie? Czy otwieram się na Jego miłość i pozwalam, aby mnie kształtowała, uczyła kochać innych?
Czy staram się okazywać miłość wszystkim których spotykam? Czy staram się kochać z zaangażowaniem? Czy może czynię coś dobrego od niechcenia?
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne
• Czy napełniam moje serce miłością Jezusową w Eucharystii, w Adoracji Najświętszego Sakramentu?
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino
• Jakie cnoty ostatnio rozwijałem w sobie? Czy ćwiczę się w pokorze, cierpliwości, uprzejmości, usłużności, punktualności, obowiązkowości, terminowości...?
Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich
• Czy moje królowanie to służba każdemu bliźniemu? Czy pokornie pomagałem tym, którzy byli obok mnie? Czy jednoczę się z każdym przez słuchanie do końca, empatię, konkretną pomoc? Czy budowałem czy burzyłem relacje z innymi?
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności
• Czy układam swoje życie, podejmuję ważne decyzje kierując się mądrością tego świata, czy też mądrością zakorzenioną w Ewangelii? Czy rozwijam dary Ducha Świętego otrzymane w sakramencie Bierzmowania: dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej?
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia
• Czy potrafiłem cierpliwie czekać na zmianę, poprawę, nawrócenie bliźnich? Czy cierpliwie znoszę wady i słabości innych? Czy staram się przebaczać, darować urazy przez modlitwę? Czy staram się być łaskawy, wielkoduszny wobec potrzebujących i ludzi trudnych?
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają
• Jaka jest moja hojność wobec biednych, potrzebujących, głodnych, cierpiących i wszystkich, którzy proszą mnie o pomoc? Czy zbywam ludzi usprawiedliwiając się brakiem czasu i zajęciami?
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne
• Czy uczyłem się być posłusznym Bogu w cierpieniach, utrapieniach, chorobach? Czy staram się ufać Bogu w przeciwnościach? Czy staram się pokornie przyjąć wolę Bożą albo dopust Boży? Czy w trudnych sytuacjach staram się oddać wszystko Bogu, czy też ciągle narzekam na swój los?
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy
• Jak pocieszałem strapionych i smutnych? Czy nie były to raczej slogany, puste słowa, frazesy? Czy staram się pocieszać moich bliźnich przez milczącą obecność, towarzyszenie, modlitwę?
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze
• Czy tworzę wokół siebie, tam gdzie się pojawię (w rodzinie, pracy), pokój, czy też niepokój, zamieszanie, nerwy? Czy potrafię wyciągnąć rękę do zgody, pojednania? Czy umiem pierwszy powiedzieć przepraszam, przebaczam? Czy nie zasklepiam się czasem w pysze, że przecież ja nic złego nie uczyniłem, że to inni są winni?
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze
• Czy jest we mnie duch pokuty, zadośćuczynienia za swoje grzechy i bliźnich? Czy moja pokuta w piątki jest formalna, czy też mojej modlitwie, postowi i jałmużnie towarzyszy intencja wynagradzająca? Czy pamiętam o pierwszych piątkach miesiąca, aby przyjąć po spowiedzi Komunię świętą wynagradzającą za swoje grzechy i bliźnich?
Serce Jezusa, włócznią przebite
• Jak przyjmuję cierpienia fizyczne, psychiczne, duchowe i moralne? Czy staram się jednoczyć te cierpienia z Jezusem cierpiącym i umierającym? Czy staram się ofiarować wszystkie cierpienia Ojcu niebieskiemu dla Jego chwały i ludzkiemu pożytkowi?
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających
• Czy modlę się dla siebie i bliźnich o dobrą śmierć? Czy czuwam, aby być zawsze w łasce uświęcającej i w ten sposób być gotowym na spotkanie z Jezusem moją wieczną nadzieją? Czy pamiętam, aby modlić się za zmarłych, ofiarować odpusty i zamawiać za nich Msze święte?
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych
• Czy staram się we wszystkim szukać i pełnić wolę Bożą, która jest dla każdego drogą do świętości? Czy jest we mnie imperatyw moralny, duchowy, aby dążyć do świętości? Czy wierzę w świętych obcowanie, poprzez duchową łączność i przyjaźń ze świętymi w niebie?

JEZU CICHY I POKORNEGO SERCA
UCZYŃ SERCA NASZE WEDŁUG SERCA TWEGO

• Cichość serca
Czy potrafię słuchać drugiego do końca, bez osądzania, bez potępiania, empatycznie? Kogo, czego słucham ( plotek, oszczerstw, złorzeczeń, budzącej niepokój muzyki, otumaniających programów radiowych i telewizyjnych)? Czy przez zbytnią gadatliwość i poddawanie się nieuporządkowanym, niekiedy grzesznym myślom nie dopuszczam do swego serca głosu Pana Jezusa, przemawiającego do mnie przez sumienie, modlitwę, Pismo Święte, w ciszy zewnętrznej i wewnętrznej? Czy staram się być spokojny, czy raczej nie panuję nad emocjami i wybucham? Czy cenię sobie ciszę, milczenie? Czy staram się w ciszy i skupieniu adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie?
• Pokora serca
Czy staram się być skromny, nie wywyższać się nad innych? Czy wiem, że pokora to prawda o sobie, czyli że wszystko mam od Boga? Czy to co mi się udaje zrobić, dokonać, nauczyć odnoszę do źródła, czyli do Boga? Czy umiem dziękować Bogu za wszelkie dobro w moim życiu? Czy w pokoju serca i w wolności potrafię przyjąć pochwałę i słowa krytyki od innych. Czy staram się na wzór Jezusa pokornego służyć, umywać nogi bliźnim? Czy potrafię się upokorzyć przed Bogiem i bliźnimi? Czy umiem przyjąć upokorzenia od innych?

AKT ŻALU
Jezu patrzę na Twe przebite Serce i wiem, że to moje grzeszne serce doprowadziło do Twojej śmierci. Żałuję, przepraszam, płaczę, kajam się przed Twoją Miłością. Przebacz mi wszystkie moje grzechy i niewdzięczność. Pozwól mi zbliżyć się do Ciebie, bardziej poznać i otworzyć się na Twoją wielką miłość. Swoją łaską uczyń serce moje według Serca Twego. Amen.

opracował: ks. Krzysztof Skowroński

Biuro parafialne

Poniedziałek: 16.00 - 18.00
Wtorek: 9.00 - 11.00
Środa: 9.00 - 11.00
16.00 - 18.00
Czwartek: 9.00 - 11.00
Piątek: 16.00 - 18.00

Tel: 61 823 35 87

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr konta parafialnego:

35 1090 1346 0000 0000 3404 4731

Słowo z ambony

posluchaj

Historia parafii

Św. Stanisław Kostka

Katecheza przedmałżeńska

 

Duszpasterstwo Akademickie

Czasopismo

Rachunki sumienia

Msze Święte

W niedziele
7.30, 9.30
9.45  w kaplicy (dla małych dzieci)
11.00 (z udziałem dzieci)
12.30, 15.00
17.00 (z udziałem młodzieży)
18.30, 20.00 (akademicka)

w lipcu i sierpniu
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.30, 20.00

W dni powszednie
7.00, 8.00, 18.30

Sakrament pokuty

Podczas każdej Mszy świętej

Pierwszy piątek miesiąca
7.00 – 19.15

Nabożeństwa

Eucharystia

Pisać Ewangelię życiem

Strefa modlitwy

popros omodlitwe

Radio Emaus

emaus