Rachunki sumienia

dla pragnących pogłębić życie duchowe

Różaniec tętni życiem. W tajemnicach różańcowych odkrywamy życie Jezusa, Maryi i nasze życie. Jak wygląda nasze życie w odniesieniu do życia Jezusa i Maryi?

TAJEMNICE RADOSNE


1. ZWIASTOWANIE NMP – wola Boża. „Niech mi się stanie według słowa Twego” (Łk 1,38)
Bóg objawia swoją wolę w Przykazaniach Bożych i kościelnych, w obowiązkach stanu, w poleceniach przełożonych, w głosie sumienia, w niespodziewanych wydarzeniach. Jak odpowiadam na wolę Bożą? Czy mówię Bogu „Tak”, jak Maryja?
2. NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY – miłość. „Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy” ( Łk 1,56)
Jak wygląda moja miłość do bliźnich? Czy chętnie, bez ociągania pomagam moim bliźnim? Czy staram się empatycznie wczuwać w ich położenie i pomóc konkretnie?


3. NARODZENIE JEZUSA – Jezus w nas i pośród nas. „Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2,11)
Czy rodzę w sobie Jezusa przez regularny sakrament pojednania? Czy trwam w łasce uświęcającej, czy w grzechach? Czy rodzę Jezusa we wspólnocie przez miłość wzajemną? Wszak powiedział: „Gdzie dwaj lub trzej zebrani w imię moje [w imię mojej miłości] tam Ja jestem pośród nich” (Mt 18,20).
4. OFIAROWANIE JEZUSA – pod prąd. „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą” (Łk 2,34)
Czy staram się dawać świadectwo swej wiary? Czy nie wstydzę się lub zapieram się Jezusa w gestach, słowach, rozmowach, postępowaniu? Czy staram się być nonkonformistą, iść pod prąd liberalnemu stylowi mówienia i życia?
5. ZNALEZIENIE JEZUSA – wieź z Jezusem. „Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni” (Łk 2,46)
Jak często gubię intymną więź z Jezusem przez rutynę, aktywizm, pracoholizm, brak przebaczenia, pojednania, przywiązanie do jakiegoś grzechu, rzeczy czy osób? Czy szukam z bólem serca, jak Maryja i Józef, zagubionej relacji z Jezusem? Czy staram się zawsze na nowo szukać Jezusa w Kościele, w Słowie Bożym, w sakramencie pokuty i pojednania, w Eucharystii, adoracji, modlitwie?

TAJEMNICE ŚWIATŁA

1. CHRZEST JEZUSA W JORDANIE – żyć własnym chrztem. „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,17)
Czy pamiętam datę swojego chrztu świętego? Czy żyje swoim chrztem wyrzekając się grzechu, okazji do grzechu i pokus złego ducha? Czy rozwijam w sobie wiarę, nadzieję i miłość? Czy, jako dziecko Boże staram się ufać we wszystkim mojemu Ojcu niebieskiemu?
2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE GALILEJSKIEJ – słuchać Jego głosu. „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5)
Czy słucham uważnie głosu Pana gdy przemawia w kościele? Czy staram się realizować dzień po dniu słowa Ewangelii? Czy Ewangelia dnia z liturgii Mszy Świętej jest dla mnie wyznacznikiem woli Pana? Czy słucham, czytam, rozważam, modlę się Słowami Pana?
3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA –
zaczynać ciągle od nowa. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15)
Czy staram się ciągle na nowo nawracać czyli zmieniać swoje myślenie? Czy korzystam z łaski nawrócenia przez uczestnictwo w rekolekcjach, misjach, nabożeństwach, korzystając z posługi stałego spowiednika itp.?
4. PRZEMIENIENIE JEZUSA NA GÓRZE TABOR – dać się przemienić Jezusowi. „Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe” (Łk 9,29)
„Z kim przestajesz takim się stajesz”. Czy daję odpowiedni czas Jezusowi na modlitwę, adorację, aby mnie przemienił wewnętrznie? Czy dostrzegam owoce przemiany w moim życiu – lepiej kocham, jestem cierpliwy, opanowany, pokorny, przebaczający?
5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII – jedno z Nim i z bliźnimi. „Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem” (Mt 5,23-24)
Czy pamiętam, że Jezus przychodzi w Komunii Świętej, aby mnie przemienić w Siebie? Czy pamiętam, że Komunia Święta jednoczy mnie z Jezusem i z bliźnimi? Czy zatem wystrzegam się tego, co burzy jedność w Eucharystii? Czy zawsze przed Mszą Świętą przebaczam, proszę o wybaczenie, przepraszam za zło, które uczyniłem? Czy dążę do zgody i pojednania?

TAJMENICE BOLESNE

1. MODLITWA JEZUSA W OGRÓJCU – modlitwa. „Ojcze, jeśli chcesz może ominąć mnie ten kielich, ale nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie” (Mt 26,39)
Jak wygląda moja modlitwa? Czy odrzucam rozproszenia? Czy jest to serdeczna rozmowa z Ojcem, który mnie kocha? Czy w modlitwie prośby, błagania kończę słowami – „bądź wola Twoja”? Czy w modlitwie staram się zaufać Ojcu niebieskiemu?
2. BICZOWANIE JEZUSA – bóle fizyczne. „Wówczas Piłat zabrał Jezusa i kazał Go ubiczować” (J 19,1)
Jak przeżywam bóle fizyczne, cierpienia, choroby, pobyt w szpitalu? Ile jest narzekania, buntu, a ile milczenia z miłości do Jezusa? Czy staram się zjednoczyć w tych cierpieniach, bólach z Jezusem umęczonym, obolałym, zmaltretowanym?
3. UKORONOWANIE CIERNIEM JEZUSA – cierpienia duchowe. „A żołnierze, uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ja na głowę i okryli płaszczem purpurowym” (J 19,2)
Jak przeżywam bóle duchowe – kpiny, wyśmiewanie, wyszydzenia, porażki, oschłości na modlitwie, wszelakie trudności? Czy staram się pamiętać, że Jezus już to przeżył w swoim doświadczeniu krzyża? Czy staram się w milczeniu i pokornie przyjąć te cierpienia duchowe i zjednoczyć z Jezusem – Barankiem na rzeź prowadzonym?
4. DROGA KRZYŻOWA – wziąć swój krzyż. „A On sam dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki” (J 19,17)
„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje” (Mk 8,34)
Czy staram się nie narzekać na swój los, nie buntować, ale przyjąć jak najszybciej doświadczenie krzyża? Czy pamiętam, aby jednoczyć się w modlitwie z Ukrzyżowanym i jak On ofiarować swój krzyż Ojcu niebieskiemu za zbawienie swoje i innych?
5. ŚMIERĆ JEZUSA NA KRZYŻU – umierać swojemu „ja”. „Jezus jeszcze raz zawołał donośnym głosem i oddał ducha” (Mt 27, 50)
Czy akceptuję swoją śmierć? Czy żyję TERAZ w łasce uświęcającej, aby być zawsze przygotowanym na spotkanie ze Świętym Bogiem, Miłosiernym i Sprawiedliwym Sędzią? Czy pamiętam, że zanim umrę, mam teraz umierać swojemu „ja” czyli kochać? Ile jest jeszcze we mnie egoizmu, lenistwa, skoncentrowania na sobie, a nie na bliźnim?

TAJEMNICE CHWALEBNE

1. ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA – żyć Zmartwychwstaniem. „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”(Mt 28,20)
Czy pamiętam o obecności Zmartwychwstałego Pana? Jest obecny w Eucharystii, w Ewangelii, w drugim człowieku, we wspólnocie Kościoła, w biskupach, kapłanach. Czy pamiętam, że ON ZMARTWYCHWSTAŁ, CZYLI ŻYJE i mogę mieć z Nim nieustanny kontakt, bo mieszka w moim sercu?
2. WNIEBOWSTĄPIENIE JEZUSA – ciągle się doskonalić. „Szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga” (Kol 3,1)
Czy staram się rozwijać duchowo, szukać spraw duchowych, a nie tylko przyziemnych? Czy czytam coś z zakresu religii, duchowości, modlitwy itp.? Czy staram się ciągle doskonalić w miłowaniu Boga i bliźnich? Czy może jest we mnie marazm, stagnacja duchowa, brak radości chrześcijańskiej?
3. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO – słuchać Jego głosu. „On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie” (J 15,8)
Czy robię codzienny rachunek sumienia przyzywając pomocy Ducha Świętego? Czy słucham Jego głosu, natchnień, podczas modlitwy w ciszy? Czy jestem wrażliwy na Jego głos, który przemawia w sumieniu? Czy jestem otwarty na Jego głos wsłuchując się uważnie w Słowo Boże w czasie liturgii, homilii, nauczania pasterzy Kościoła?
4. WNIEBOWZIĘCIE NMP – mamy Mamę w niebie. „Bóg pokornych wywyższa” (Łk 1, 52)
Czy Maryja jest kimś ważnym w moim życiu duchowym? Czy pamiętam, żeby Ją nie tylko czcić, modlić się do Niej, ale nade wszystko naśladować Jej cnoty? Czy ćwiczę się w pokorze, wierze, miłości, cichości, aby naśladować Maryję?
5. UKORONOWANIE NMP – komunia świętych. „A na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12,1)
Czy wierzę w świętych obcowanie, Komunię świętych w niebie, na ziemi i w czyśćcu? Czy modlę się do moich przyjaciół w niebie – świętych i błogosławionych Kościoła? Czy modlę się i składam ofiary duchowe, aby pomóc moim siostrom i braciom w czyśćcu? Czy modlę się i kocham coraz bardziej moich bliźnich, z którymi pielgrzymuję do nieba?

MARYJO, UCIECZKO GRZESZNYCH, MÓDL SIĘ ZA NAMI

opracował: ks. KS

Biuro parafialne

Poniedziałek: 16.00 - 18.00
Wtorek: 9.00 - 11.00
Środa: 9.00 - 11.00
16.00 - 18.00
Czwartek: 9.00 - 11.00
Piątek: 16.00 - 18.00
Tel.: 61 823 35 87
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Słowo z ambony

posluchaj

Historia parafii

Św. Stanisław Kostka

Katecheza przedmałżeńska

 

Duszpasterstwo Akademickie

Czasopismo

Rachunki sumienia

Msze Święte

W niedziele
7.30, 9.30
9.45  w kaplicy (dla małych dzieci)
11.00 (z udziałem dzieci)
12.30, 15.00
17.00 (z udziałem młodzieży)
18.30, 20.00 (akademicka)

w lipcu i sierpniu
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.30, 20.00

W dni powszednie
7.00, 8.00, 18.30

Sakrament pokuty

Podczas każdej Mszy świętej

Pierwszy piątek miesiąca
7.00 – 19.15

Nabożeństwa

Eucharystia

Pisać Ewangelię życiem

Strefa modlitwy

popros omodlitwe

Radio Emaus

emaus