Rachunki sumienia

Rachunek sumienia na wrzesień 

– Czy podczas poprzednich spowiedzi nie zapomniałem(-am) lub umyślnie nie zataiłem(-am) jakichś grzechów ciężkich?
– Czy wypełniłem(-am) nałożony obowiązek zadośćuczynienia? Czy naprawiłem(-am) wyrządzone krzywdy? – Czy usiłowałem(-am) wypełniać postanowienie poprawy?

I. Pan mówi: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca” (Mt 22,37).

– Czy zwracam serce moje do Boga, czy raczej zabiegam o sprawy doczesne? Czy kieruję się czystą intencją w moich czynach?
– Czy mam mocną wiarę w Boga? Czy trwam mocno przy nauce Kościoła? Czy troszczę się o formację chrześcijańską słuchając słowa Bożego, uczestnicząc w nauczaniu religii, unikając wszystkiego, co przynosi szkodę wierze? Czy zawsze mocno i bez obawy wyznaję wiarę w Boga i Kościół?

– Czy modlę się rano i wieczorem? Czy moja modlitwa jest prawdziwą rozmową serca i umysłu z Bogiem, czy tylko zewnętrzną praktyką? Czy uciekam się do Niego w pokusach?
– Czy mam szacunek i miłość dla imienia Bożego? Czy odnoszę się z szacunkiem do Najświętszej Maryi Panny i Świętych?
– Czy odnoszę się ze czcią do niedzieli i świąt kościelnych, do nabożeństw liturgicznych, a zwłaszcza do Mszy świętej, uczestnicząc w nich czynnie, pobożnie i uważnie? Czy wypełniam przykazanie dorocznej spowiedzi oraz Komunii wielkanocnej?
– Może mam „inne bóstwa”, to jest rzeczy, o które bardziej się staram i którym więcej ufam niż Bogu, a mianowicie bogactwa, zabobony, spirytyzm i inne formy magii?

II. Pan mówi: „Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem” (J 15,12).

– Czy miłuję prawdziwie moich bliźnich? Czy przez złe słowa i uczynki nie jestem dla nich zgorszeniem?
Zastanowię się: czy przez cierpliwość i prawdziwą miłość w mojej rodzinie przyczyniam się do dobra i radości innych?
Dzieci – czy są posłuszne rodzicom, okazują im szacunek i pomoc w ich potrzebach duchowych i materialnych?
Rodzice – czy troszczą się o chrześcijańskie wychowanie dzieci i wspierają ich dobrym przykładem?
Małżonkowie – czy są wierni sobie w myślach i w uczynkach?
– Czy dzielę się dobrami z biedniejszymi od siebie? Czy swoim bliźnim, zwłaszcza ułomnym, starcom, ubogim, przybyszom lub innym ludziom okazuję wzgardę?
– Czy w swoim życiu pamiętam o posłannictwie, jakie otrzymałem(-am) w sakramencie bierzmowania?
– Czy uczestniczę w dziełach apostolstwa i miłosierdzia Kościoła oraz w życiu parafii? Czy modlę się i spieszę z pomocą w potrzebach Kościoła i świata?
– Czy troszczę się o dobro i pomyślność wspólnoty ludzkiej, w której żyję? Czy może troszczę się wyłącznie o siebie? Czy spełniam zgodnie z sumieniem obowiązki obywatelskie?
– Czy jestem w swojej pracy lub na stanowisku sprawiedliwy(-a), czynny(-a), uczciwy(-a), pełniąc służbę społeczną z miłością? Czy daję słuszną i należną zapłatę robotnikom i tym, którzy mi służą? Czy wypełniam zobowiązania i dotrzymuję obietnic? Jeśli piastuję urząd lub jeśli sprawuję władzę, czy wykorzystuję to dla własnej wygody, czy też dla dobra innych w duchu służby?
– Czy przestrzegam prawdy i wierności, czy może fałszywymi słowami, oszczerstwem, zniesławiam, bezmyślnym sądem, naruszeniem sekretu wyrządzam zło innym?
– Czy naruszam prawo do życia i zdrowia, sławy, honoru, albo dóbr cudzych? Czy wyrządzam jakąś szkodę bliźnim? Czy doradzałem(-am) lub spowodowałem(-am) aborcję? Czy innych nienawidziłem(-am)?
– Czy się kłócę? Czy przezywam lub przeklinam bliźnich? Czy przestrzegam przepisów prawa drogowego?
– Czy kradnę cudze rzeczy? Czy pragnę ich w sposób niesłuszny i nieuporządkowany? Czy zwróciłem(-am) cudzą rzecz i czy naprawiłem(-am) szkodę? Czy szanuję dobro społeczne?
– Jeśli doznałem(-am) krzywdy, czy dla miłości Chrystusa byłem(-am) gotowy(-a) do pokoju i pojednania? Czy pielęgnuję w sobie nienawiść lub pragnienie zemsty?
– Czy popełniam grzechy wołające o pomstę do nieba: umyślne zabójstwo, grzech sodomski (to wszelkie seksualne działania między osobami tej samej płci lub różnych płci, ale wbrew naturze), uciskanie ubogich, wdów i sierot, zatrzymywanie zapłaty pracownikom?

III. Chrystus Pan mówi: „Bądźcie doskonali jak Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48)

– Jaki jest podstawowy kierunek mego życia? Czy ożywia mnie nadzieja życia wiecznego? Czy troszczę się o postęp w życiu duchowym? Czy staram się pokonywać wady, złe skłonności i namiętności, jakimi są: zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu? Czy nadużywam napojów alkoholowych? Czy pod wypływem pychy i hardości nie wynoszę się wobec Boga, a gardzę innymi uważając siebie za lepszego?
– Jaki użytek robię z czasu, sił i zdolności, które otrzymuję od Boga jako „ewangeliczne talenty”? Czy próżnuję i jestem leniwy(-a)?
– Czy znoszę cierpliwie bóle i przeciwności życiowe? W jaki sposób praktykuję umartwienie? Czy przestrzegam przepisów dotyczących postu i wstrzemięźliwości?
– Czy strzegę zmysłów i całego mojego ciała we wstydliwości i czystości jako świątyni Ducha Świętego? Czy nie plamię się nierządem, nieczystością, bezwstydem, niegodziwymi słowami i myślami, bezwstydnymi pragnieniami lub uczynkami? Czy patrzę na pornografię?
– Czy przez swoją nieprzyzwoitość pobudzam innych do grzechu? Czy w pożyciu małżeńskim zachowuję prawo moralne?

Duchu Święty podpowiedz czym jeszcze zgrzeszyłem(-am)...

JEZU UFAM TOBIE!

Biuro parafialne

Poniedziałek: 16.00 - 18.00
Wtorek: 9.00 - 11.00
Środa: 9.00 - 11.00
16.00 - 18.00
Czwartek: 9.00 - 11.00
Piątek: 16.00 - 18.00

tel: 61 823 35 87

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr konta parafialnego:

35 1090 1346 0000 0000 3404 4731

Słowo z ambony

posluchaj

Historia parafii

Św. Stanisław Kostka

Katecheza przedmałżeńska

 

Duszpasterstwo Akademickie

Czasopismo

Rachunki sumienia

Msze Święte

W niedziele
7.30
9.30
9.45  w kaplicy (dla małych dzieci)
11.00 (z udziałem dzieci)
12.30
17.00 (z udziałem młodzieży)
18.30
20.00 (akademicka)

w lipcu i sierpniu
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.30, 20.00

W dni powszednie
7.00, 8.00, 18.30

Sakrament pokuty

15 minut przed każdą Mszą Świętą

Pierwszy piątek miesiąca
7.00 – 19.00

Nabożeństwa

Eucharystia

Pisać Ewangelię życiem

Strefa modlitwy

popros omodlitwe

Radio Emaus

emaus