Kroki, które trzeba podjąć:

1. Rozmowa duszpasterska z księdzem, gdy rodzice nie mają ślubu kościelnego lub mają tylko ślub cywilny
2. Uczestnictwo rodziców i chrzestnych w pierwszej katechezie
(można z niej skorzystać przed narodzeniem dziecka)
Gdy rodzice chrzestni są spoza Poznania i nie mogą przybyć do naszej parafii, muszą odbyć katechezę w swojej parafii, albo w innej, gdzie są prowadzone katechezy przedchrzcielne i przedstawić nam zaświadczenie o odbytej katechezie (pierwszej i drugiej lub tylko drugiej, jeśli tylko takowe są prowadzone)
3. Zgłoszenie chrztu w Biurze Parafialnym po pierwszej katechezie (najpóźniej w tygodniu chrztu - do środy)
Dokumenty, które trzeba okazać przy zgłoszeniu:
• Potwierdzenie uczestnictwa w pierwszej katechezie przed chrztem (wydaje ksiądz lub katechista) i ewentualne potwierdzenie o uczestnictwie chrzestnych z innej parafii
• Akt urodzenia dziecka (gdy rodzice są bez ślubu lub mają ślub cywilny potrzebny jest zupełny akt urodzenia dziecka)
• Dokument ślubu kościelnego rodziców – np. zaświadczenie konkordatowe (w przypadku braku sakramentu małżeństwa odbywa się rozmowa duszpasterska z Księdzem – punkt 1)
• Zaświadczenia chrzestnych ze swojej parafii, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami
• Znać przy zgłoszeniu wiek, zawód i dokładny adres chrzestnych
• Jeśli rodzice dziecka nie mieszkają na terenie parafii św. Stanisława Kostki w Poznaniu, muszą dostarczyć zgodę na chrzest od Księdza Proboszcza z parafii, w której mieszkają
4. Druga katecheza dla rodziców i chrzestnych – zwykle w piątek przed chrztem św. o g. 19.30 w domu parafialnym, ale są wyjątki (trzeba się spytać w Biurze, kiedy odbywa się dokładnie druga katecheza). 

Katechezy przed chrztem dla rodziców i chrzestnych – (w czasie epidemii rodzice i chrzestni w Biurze Parafialnym otrzymują konspekty katechez)

Terminy chrztu świętego – Rok 2020

13.09 godz. 12:30;  27.09 godz. 12:30;  11.10 godz. 12:30;  25.10 godz. 12:30;  8.11 godz. 12:30;  22.11 godz. 12:30;  13.12 godz. 12:30;  27.12 godz. 12:30