Proboszczowie winiarscy

Ks. Witold Żuchowski (1928 – 1931), Ks. Stefan Kaczorowski (1931 – 1936)

Ks. Czesław Garstecki (1937 – 1953), Ks. Stefan Igliński (1954 – 1979)

Ks. Janusz Szajkowski (1979 – 1989), Ks.Grzegorz Balcerek (1989 – 1999)

Ks. Michał Maciołka (1999 – 2012), Ks. Krzysztof Skowroński (2012 –    

Księża pochodzący z parafii

Ks. Stefan Nogaj (1945, + 1979), o. Wojciech Prus OP (1990)

Ks. Mikołaj Graja (1997), Ks. Sławomir Ruks (1999)

o. Grzegorz Jankowski TJ (1999), Ks. Stanisław Krzymiński (2006)

o. Damian Piątkowiak SVD (2007), o. Michał Śledziński SVD (2009)

Zakonnicy, siostry zakonne pochodzący z parafii

s. Anna Papierz  USJK

Br. Michał Kujawa SVD (2009)

Modlitwa o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

Adoracja Najświętszego Sakramentu

I czwartek miesiąca g. 17.30 – 18.30 oraz 19.15 - 20.15

Msza św. w intencji kapłanów z parafii i o nowe powołania 

kapłańskie, zakonne i misyjne

I czwartek miesiąca g. 18.30