Formalności przedślubne

Najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu narzeczeni zgłaszają się do biura parafialnego z następującymi dokumentami:

1. W przypadku gdy narzeczeni nie mieszkają w tutejszej parafii, a pragną zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej parafii, należy dostarczyć zgodę na sakrament od Księdza Proboszcza z parafii zamieszkania (wystarczy od jednej ze stron) lub licencję (wówczas dokumenty kompletuje się w parafii zamieszkania, a na tej podstawie wystawia się wspomnianą licencję)

2. Akt chrztu obojga narzeczonych (aktualny, tzn. nie starszy niż trzy miesiące od zgłoszenia się do Biura parafialnego). Nie jest on wymagany, jeżeli narzeczony(a) został(a) ochrzczony(a) w parafii, gdzie zostanie zawarty związek małżeński

3. Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły średniej

4. Dowody osobiste narzeczonych

5. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej

6. Zaświadczenie o uczestnictwie w trzech spotkaniach w Poradni dla Narzeczonych

7. W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego należy dostarczyć dokumenty z Urzędu Stanu Cywilneg.Urzędowa ważność dokumentu to obecnie 6 miesięcy. Ważność musi obejmować datę ślubu. 

8. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny dokument, w przypadku wdowców i wdów konieczny jest również akt zgonu zmarłego małżonka

UWAGA!

• termin spotkania – (spisanie protokołu przedmałżeńskiego) należy wcześniej uzgodnić telefonicznie lub osobiście. 

• do spisania protokołu nie są wymagane wszystkie dokumenty. Niezbędne to poz. nr 1,2,3,4; pozostałe narzeczeni donoszą sukcesywnie