Pięć warunków sakramentu pojednania i pokuty

1.rachunek sumienia – http://www.spowiedz.pl/rach1.htm

2. żal za grzechy

3. mocne postanowienie poprawy

4. szczere wyznanie grzechów

5. zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu

Kiedy sprawowany jest ten sakrament?

  • 15 minut przed każdą Mszą Świętą
  • w I piątek miesiąca od 7.00 – 19.15
  • w innym terminie po uzgodnieniu z księdzem