Strefa modlitwy

Papież Benedykt XVI stwierdził: „Eucharystia nie jest kawałkiem ciała, nie jest rzeczą”. Jest osobą, która kocha nas bardziej, niż możemy to sobie wyobrazić.

Jednym z największych błędów, jaki wielu z nas popełnia, jest nasz formalizm. Przyjmujemy bardzo oficjalną postawę podczas modlitwy. Mamy kilka naprawdę wspaniałych modlitw, które są piękne i bardzo wymowne, lecz korzystanie z nich może przyzwyczajać nas do pewnego automatyzmu. Jeśli rozciągnie się on na czas Adoracji, utrudni w rezultacie nawiązanie głębokiej i osobistej relacji z Bogiem.

Na Adoracji nie musimy przyjmować oficjalnej postawy w stosunku do Boga. On nie chce, abyśmy się tak zachowywali. W relacji z Nim mamy być autentyczni! Cokolwiek mówisz, robisz, czytasz, na cokolwiek patrzysz podczas Adoracji, bądź sobą. Miej świadomość, że to wszystko dzieje się pomiędzy tobą i Bogiem, który jest trzema Osobami, a każda z Nich pragnie nawiązać z tobą osobistą relację.

2) Relacje z Bogiem, podobnie jak z ludźmi nawiązuje się spędzając czas i poznając Go, kim On jest dla ciebie. Odkryjesz, że On jest żywą osobą, która czuje, kocha, słucha, patrzy na ciebie, mówi do ciebie, współcierpi z tobą. A zatem bądź sobą przy Nim. Bądź autentyczny! ROZMAWIAJ Z NIM.

3) Tym, co pomaga mi być sobą przed Panem, jest osobisty stosunek do Pisma Świętego. Nie bój się Biblii, nie bój się odnosić jej fragmentów bezpośrednio do swojego życia. Pismo święte jest żywym słowem Boga skierowanym do ciebie. Nie chodzi o dokonywanie samodzielnej interpretacji Pisma świętego. W tym trzeba podążać za nauczaniem Kościoła, którym kieruje Duch Święty. Chodzi raczej o znaczenie konkretnego fragmentu Pisma Świętego dla ciebie. Chodzi o przeczytanie jakiegoś fragmentu i danie Bogu własnej odpowiedzi w taki sposób, który wprowadza w bardziej bezpośredni kontakt z Nim.

Kościół bardzo poleca metodę lectio divina ( duchowe, pobożne czytanie )

• Lectio czyli spokojne czytanie tekstu biblijnego

• Meditatio czyli rozważanie ( stawiam sobie pytanie, co ten tekst mi mówi )

• Oratio czyli modlitwa ( modlitewna odpowiedź na Jego Słowo - prośba, wstawiennictwo, dziękczynienie, oddawanie chwały Bogu )

Contemplatio to czas bezsłownego działania Ducha Świętego w nas i w naszej relacji z Bogiem. W tym czasie należy starać się milczeć i pozostawać w skupieniu. Najważniejsze jest pragnienie przebywania w intymnej więzi z Bogiem.

Actio czyli działanie - czynienie tego w życiu, co się rozpoznaje jako Jego wolę.

Weźmy dla przykładu tekst Ewangelii z V niedzieli Wielkiego Postu.

I. Lectio

Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

A Jezus dał im taką odpowiedź: "Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, a jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne”. J 12,23-25

II. Meditatio

Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?".

 

Godzina uwielbienia Jezusa, godzina Jego chwały, to czas Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania, to godzina, na którą przyszedł od Ojca. W tej godzinie Jezus podobny jest do ziarna pszenicy. On obumrze na krzyżu, aby w tajemnicy zmartwychwstania przynieść plon obfity nowego życia dla nas wszystkich, dla mnie.

Czy pamiętam o godzinie uwielbienia Pana? Solidnie, uczciwie przygotowuje się do głębokiego przeżycia tej godziny w czasie Triduum Paschalnego i w czasie każdej Mszy świętej? Czy planuje swój udział w Triduum Paschalnym, tak planuje, aby uniknąć wszelkich ewentualnych przeszkód i niespodzianek, które mój udział mogłyby uniemożliwić? Jak często uwielbiam Pana modlitwą uwielbienia? Czy staram się, aby całe moje życie było ku chwale Bożej?

III. Oratio

Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie - owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.

Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: (Ps 51,12-13)

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste

i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza

i nie odbieraj mi świętego ducha swego…

IV. Contemplatio

Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa.

Powtarzaj w różnych porach dnia:

Przywróć mi, Panie, radość z Twojego zbawienia!

Biuro parafialne

Poniedziałek: 16.00 - 18.00
Wtorek: 9.00 - 11.00
Środa: 9.00 - 11.00
16.00 - 18.00
Czwartek: 9.00 - 11.00
Piątek: 16.00 - 18.00

tel: 61 823 35 87

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr konta parafialnego:

35 1090 1346 0000 0000 3404 4731

Słowo z ambony

posluchaj

Historia parafii

Św. Stanisław Kostka

Katecheza przedmałżeńska

 

Duszpasterstwo Akademickie

Czasopismo

Rachunki sumienia

Msze Święte

W niedziele
7.30
9.30
9.45  w kaplicy (dla małych dzieci)
11.00 (z udziałem dzieci)
12.30
17.00 (z udziałem młodzieży)
18.30
20.00 (akademicka)

w lipcu i sierpniu
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.30, 20.00

W dni powszednie
7.00, 8.00, 18.30

Sakrament pokuty

15 minut przed każdą Mszą Świętą

Pierwszy piątek miesiąca
7.00 – 19.00

Nabożeństwa

Eucharystia

Pisać Ewangelię życiem

Strefa modlitwy

popros omodlitwe

Radio Emaus

emaus