Warto założyć sobie duchowy zeszyt. Można w nim notować różne ważne dla swojego życia wewnętrznego sprawy, aby bardziej świadomie pogłębiać relację miłości z Jezusem w dążeniu ku wieczności.

Można podzielić ten notesik na kilka części – np.:

 

1. Część – dotyczyć może przystępowania do sakramentu pojednania, gdzie warto odnotowywać np.:

- datę ostatniej spowiedzi św.,

- zadaną pokutę i zaznaczać, czy już jest odmówiona,

- treść mocnego postanowienia poprawy,

- streszczenie nauki kapłana podczas spowiedzi św.

- swoje spostrzeżenia dotyczące rozwoju wewnętrznego.

2. Część – swoje przemyślenia pomagające zbliżać się do Boga.

3. Część – ważne Boże wydarzenia czy działania w osobistym życiu.

4. Część – spotkania z Jezusem w adoracji (to omówimy poniżej szczegółowo).

SPOTKANIA Z JEZUSEM W ADORACJI:

Na adoracji duchowy zeszyt wykorzystuje się do komunikacji z Jezusem. Dobrze jest zaplanować taką adorację wybierając któryś z poniższych tematów (dopóki samemu się nie zacznie według swojego serca ustalać swoje tematy czy zagadnienia):

1) Temat – opisywanie ostatnich przeżyć i doświadczeń w formie listu do Pana Jezusa zapewniając Go, że jest On w moim życiu najważniejszy i pragnie się iść z Nim przez życie, słuchając Jego woli, korzystając z Jego mocy i światła.

2) Temat – opisanie Jezusowi w formie listu swojego życia.

3) Temat – napisanie listu dziękczynnego za wszystko, co Jezus dla mnie uczynił (chodzi o szczegóły - to może być wdzięczność za życie, miłość konkretne obdarowanie talentami, za rodzinę, znajomych, przyjaciół, pracę, szkołę, ...).

4) Temat – opisanie Jezusowi swoich trudności, które na przestrzeni lat wydarzają i piętrzą się w moim życiu z prośbą, aby Jezus przez te trudności mnie umacniał i hartował.

5) Temat – napisanie Jezusowi o ostatnich trudnościach z prośbą, aby On pokazywał rozwiązania i udzielał światła, jak sobie z nimi poradzić.

6) Temat – podziękowanie Jezusowi za otrzymane talenty i próba rozliczenia się z nich.

7) Temat – pokazanie Jezusowi swoich słabości, wad i ograniczeń z pokorną prośba o pomoc pamiętając o słowach św. Pawła: „Moc w słabości się doskonali” oraz „tam, gdzie jest grzech, tym obficiej rozlała się łaska Boża”.

8) Temat – podzielenie się z Jezusem swoimi cierpieniami i zapytanie, co z nimi zrobić, do czego one mogą się przydać, czy jaki mają sens.

9) Temat – napisanie Jezusowi wszystkich pytań, które mnie nurtują czy kiedyś nurtowały i pozostawienie miejsca na odpowiedzi, które Jezus da przez czytanie Pisma św., rozmowę z drugim człowiekiem, kazanie, doświadczenie, światło Boże,...

10) Temat – napisanie prośby o pomoc i światło w jakiejś bardzo skomplikowanej sytuacji życiowej.

11) Temat – wypisanie wszystkich osób, które kiedyś mnie zraniły, a następnie wypowiedzenia każdej z nich przebaczenia.

12) Temat – wypisanie zauważonych działań Jezusa w moim życiu i po-dziękowanie za każde z nich.

13) Temat – wypisanie próśb, jakie ma się do Jezusa.