Przyjmij, Chryste moje uwielbienie:

  • Chryste, za Twoje cierpienia, które wziąłeś na Siebie za wszystkie moje grzechy podczas bolesnej Twojej męki, Wielbię Cię i błogosławię Tobie.
  • Chryste, za to, że umiłowałeś mnie do ostatniej kropli Krwi, Wielbię Cię...

    Chryste, za to, że stale uświęcasz mnie swoją Krwią, Wielbię Cię ...

    Chryste, za to, że tyle razy w sakramencie pojednania obmywałeś mnie swoją Krwią, przebaczałeś mi wszystkie moje grzechy i okazywałeś mi swoje miłosierdzie, ...

    Chryste, za to, że Krew, którą przelałeś za mnie podczas biczowania i agonii staje się dla mnie siłą do przemiany życia,...

    Chryste, za to, że prze swoją Krew odkupiłeś mnie i pojednałeś mnie z Ojcem,...

    Chryste, za to, że Twoim krzyżem otworzyłeś mi drogę do nieba,...

    Chryste, za to, że z woli Ojca stałeś się przebłaganiem za moje grzechy,...

    Chryste, za to, Twoje Serce zostało dla mnie starte na proch,

    Chryste, za to, że się do mnie nigdy nie zniechęcasz i nie wycofujesz mi swojej miłości,...

    Chryste, za to że stale przygarniasz mnie do swojego serca i że dajesz mi poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie,...

    Chryste, za Twoją nieustanną obecność w moim życiu,...

    Chryste, za wszystkie łaski, których mi oraz światu nieustannie udzielasz,...

    Chryste, za to, że Twoje Miłosierdzie trwa z pokolenia na pokolenie,…

→  Rozważaj w swoim sercu słowa Pana Jezusa wypowiedziane do św. Faustyny:
Serce Moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Oby mogły zrozumieć, że Ja jestem dla nich Ojcem najlepszym, że dla nich wypłynęła z serca Mojego krew i woda, jako z krynicy przepełnionej miłosierdziem; dla nich mieszkam w tabernakulum jako Król miłosierdzia, pragnę obdarzać dusze łaskami, ale [one] nie chcą ich przyjąć. Przynajmniej ty przychodź do Mnie jak najczęściej i bierz te łaski, których oni przyjąć nie chcą, a tym pocieszysz serce Moje. O, jak wielką jest obojętność dusz za tyle dobroci, za tyle dowodów miłości. Serce Moje napawa się samą niewdzięcznością, zapomnieniem od dusz żyjących w świecie; na wszystko mają czas, tylko nie mają czasu na to, aby przyjść do Mnie po łaski. A więc zwracam się do was, wy – dusze wybrane, czy i wy nie zrozumiecie miłości serca Mojego? I tu zawiodło się serce Moje, nie znajduję całkowitego oddania się Mojej miłości: tyle zastrzeżeń, tyle niedowierzań, tyle ostrożności. Na pociechę twoją powiem ci, że są dusze w świecie żyjące, które Mnie szczerze kochają, w ich sercach przebywam z rozkoszą, ale jest ich niewiele. Są i w klasztorach dusze takie, które radością napełniają serce Moje, w nich są wyciśnięte rysy Moje i dlatego Ojciec niebieski spogląda na nie ze szczególniejszym upodobaniem.
→  Śpiewaj radośnie Panu w swoim sercu: Jezu, ufam Tobie …
→ Odmów powoli z zastanowieniem Koronkę do Miłosierdzia Bożego.dokonuje się moja transfuzja Krwi. Ty w każdej Eucharystii dokonujesz tej szczególnej transfuzji, która mnie ożywia i daje mi szansę na życie wieczne. Jezu, Ty w każdej Eucharystii ofiarowujesz się za mnie Ojcu i dajesz swoją Krew za moje życie. Zdumiewasz mnie swoją miłością i zarazem onieśmielasz wobec jej ogromu. Ty chcesz nauczyć mnie kochać, pomóż mi otwierać swoje serce na Twoją miłość.