1. Wyrzeczenie się zła:
W imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się: lenistwa duchowego oraz opieszałości w sprawach wiary, niedowierzania i powątpiewania.
W imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się: nieufności oraz rozpaczy, depresyjnych i samobójczych myśli.
W imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się: egoizmu i pychy, kłamstwa i wszystkiego, co uzależnia.
W imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się: poddawaniu się złym wpływom i kierowania się względami ludzkimi.
W imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się: ... (jakiego jeszcze zła)

2. Prośba o pomoc w nawróceniu:
Jezu - Baranku Boży, bądź uwielbiony za Twoją ofiarę z życia.
Wstyd mi, Panie za całe zło, którego dopuściłem się w moim życiu.
Z ufnością i ze skruchą proszę Cię:
Nawróć mnie, Panie i kieruj mnie na właściwą drogę:
Na drogę żywej wiary, nadziei oraz miłości.
Na drogę żarliwej modlitwy i ciągłego poszukiwania Twojej bliskości.
Na drogę głębokiego życia jak najczęstszym przyjmowaniem Ciebie w Eucharystii.
Na drogę uczenia się kontemplowania Ciebie w Najświętszym Sakramencie.
Na drogę pokuty i autentycznego nawrócenia oraz systematycznego przystępowania do sakramentu pojednania.
Na drogę głębokiego zaufania Tobie i zawierzenia Ci całego swojego życia.

Na drogę czystej miłości i obdarowywania innych miłością oraz dobrem
Na drogę rzetelnej pracy nad sobą i dążenia do świętości.
Na drogę poznawania Ciebie w Słowie Bożym.
Na drogę dawania o Tobie świadectwa, żeś jest mocą i miłosierną miłością.
Na drogę życia w prawdzie oraz walki z wszelkim zafałszowaniem mojego życia.
Na drogę całkowitej rezygnacji z wszystkiego, co uzależnia.
Na drogę gorącej troski o zbawienie innych ludzi.

3. Z Dzienniczka Świętej Faustyny:
Jezu, Prawdo wiekuista, Żywocie nasz, błagam i żebrzę miłosierdzia Twego dla biednych grzeszników. Najsłodsze Serce Pana mojego, pełne litości i miłosierdzia niezgłębionego, błagam Cię za biednymi grzesznikami. O Serce Najświętsze, źródło miłosierdzia, z którego tryskają promienie łask niepojętych na cały rodzaj ludzki, błagam Cię o światło dla biednych grzeszników. O Jezu, pomnij na gorzką mękę swoją i nie dozwól, aby ginęły dusze odkupione tak drogocenną krwią Twoją najświętszą. O Jezu, kiedy rozważam tę wielką cenę krwi Twojej, cieszę się z jej wielkości, bo jedna kropla wystarczyłaby za wszystkich grzeszników. Chociaż grzech jest przepaścią złości i niewdzięczności, jednak cena jest położona za nas nigdy nieporównana. Dlatego niech ufa dusza wszelka w męce Pana, niech ma w miłosierdziu nadzieję. Bóg nikomu miłosierdzia swego nie odmówi. Niebo i ziemia może się odmienić, ale nie wyczerpie się miłosierdzie Boże. O, co za radość się pali w sercu moim, kiedy widzę tę niepojętą dobroć Twoją, Jezu mój (Dz. 30).
4. Z głębokim skupieniem odmów teraz Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji swojego ciągłego nawracania się.