Start
 • Oto Dom Boży i brama do nieba
  Oto Dom Boży i brama do nieba
 • Oto Dom Boży i brama do nieba
  Oto Dom Boży i brama do nieba
 • Oto Dom Boży i brama do nieba
  Oto Dom Boży i brama do nieba
 • Oto Dom Boży i brama do nieba
  Oto Dom Boży i brama do nieba

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOLĘDOWE MIESZKANIA I DOMOWNIKÓW

Głowa Rodziny: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Następuje modlitwa rodziny:
Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszej rodzinie Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Jeden z domowników odczytuje fragment Ewangelii o Narodzeniu Pańskim:

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
Oto słowo Boże

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.


Zanim wzniesiemy nasze modlitwy do Boga przekażmy sobie znak pojednania i pokoju (podajmy sobie rękę)
Głowa Rodziny: Drodzy domownicy, Jezus Chrystus wprowadza i umacnia jedność między nami. Prośmy Go o błogosławieństwo dla naszej rodziny i wołajmy do Niego:
Jeden z domowników odczytuje prośby.


 Spraw, aby nasza rodzina opierała swoje życie na Tobie jako na niewzruszonym fundamencie. Ciebie prosimy...
 Spraw, aby wszyscy mieszkający w tym mieszkaniu (domu) żyli w zgodzie i miłości. Ciebie prosimy...
 Błogosław naszej rodzinie w służbie i w pracy. Ciebie prosimy...
 Dopuść naszych zmarłych do rodziny świętych i błogosławionych w niebie. Ciebie prosimy...
 Daj pokój naszej rodzinie, Ojczyźnie i światu. Ciebie prosimy...


Głowa Rodziny: Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi, dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz...
Następuje modlitwa z prośbą o błogosławieństwo dla domu i domowników:

Głowa Rodziny: Boże, Ojcze, Twój Syn, Jezus Chrystus napełnił nas Duchem Świętym i uczynił Twoimi dziećmi. Dziękujemy Ci za wszelkie dobro i prosimy: obdarz nas umiłowaniem Twojej Ewangelii, życzliwością ludzi, wytrwałością w cierpieniach i wiernością w chwilach szczęścia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Następuje pokropienie osób obecnych, na znak przyjętego chrztu świętego oraz pokropienie poszczególnych pomieszczeń.
Zakończenie obrzędu:
Głowa Rodziny: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wszyscy: Na wieki wieków. Amen.

Drodzy parafianie!
W tym roku pragniemy duchowo złączyć się z Wami w czasie odprawiania liturgii domowej, Kościoła domowego, który stanowicie. Ciągle trwa pandemia koronawirusa. Dla wszystkich to bardzo trudny czas pełen lęków o zdrowie, życie, ograniczeń, samotności i trosk, żałoby po odejściu bliskich. Modlimy się za każdego i każdą z Was w czasie Mszy świętej, a zwłaszcza w niedzielę, gdy celebrowana jest Eucharystia za parafian. Składamy Was na ołtarzu Chrystusa, aby On wypełnił Wasze serca nadzieją
i pokojem. W sposób szczególny jednoczymy się z chorymi prosząc Boga Wszechmogącego o ulgę w cierpieniu, zdrowie psychiczne i fizyczne, cierpliwość i wszystkie potrzebne łaski na każdy dzień.
Niech Nowonarodzony Chrystus wszystkim błogosławi na Boże Narodzenie 2021 roku i Rok Pański 2022

W jedności duchowej i modlitewnej
Duszpasterze parafii pw. św. Stanisława Kostki 

Kolędy:

1. Gdy się Chrystus rodzi,
i na świat przychodzi.
Ciemna noc w jasności
promienistej brodzi
Aniołowie się radują,
Pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria,
in excelsis Deo!

2. Mówią do pasterzy,
którzy trzód swych strzegli.
Aby do Betlejem,
czym prędzej pobiegli.
Bo się narodził Zbawiciel,
Wszego świata Odkupiciel,
Gloria…

3. "O niebieskie Duchy,
i posłowie nieba.
Powiedzcież wyraźniej
co nam czynić trzeba:
Bo my nic nie pojmujemy,
Ledwo od strachu żyjemy".
Gloria…

4. "Idźcież do Betlejem,
gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite,
w żłobie położone:
Oddajcie Mu pokłon boski,
On osłodzi wasze troski".
Gloria…

1. Pójdźmy wszyscy do stajenki,
do Jezusa i Panienki;
powitamy Maleńkiego
i Maryję, Matkę Jego.

2. Witaj Jezu ukochany,
od Patriarchów czekany,
od Proroków ogłoszony,
od narodów upragniony.

3. Witaj Dziecineczko w żłobie;
Wyznajemy Boga w Tobie,
coś się narodził tej nocy,
boś nas wyrwał z czarta mocy.

4. Witaj Jezu nam zjawiony;
witaj dwakroć narodzony,
raz z Ojca przed wieków wiekiem,
a teraz z Matki człowiekiem.

5. Któż to słyszał takie dziwy?
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,
Ty łączysz w Boskiej Osobie
dwie natury różne sobie.

1. Lulajże Jezuniu, moja perełko,
Lulaj ulubione me Pieścidełko.

Ref. Lulajże, Jezuniu, lulajże lulaj!
A Ty Go, Matulu w płaczu utulaj. x2

2. Zamknijże znużone płaczem powieczki,
Utulże zemdlone łkaniem wardżeczki.
Ref.

3. Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku.
Lulajże wdzięczniuchny świata Kwiateczku.
Ref.

Biuro parafialne

Poniedziałek: 16.00 - 18.00
Wtorek: 9.00 - 11.00
Środa: 9.00 - 11.00
16.00 - 18.00
Czwartek: 9.00 - 11.00
Piątek: 16.00 - 18.00

tel: 61 823 35 87

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr konta parafialnego:

35 1090 1346 0000 0000 3404 4731

Słowo z ambony

posluchaj

Historia parafii

Św. Stanisław Kostka

Katecheza przedmałżeńska

 

Duszpasterstwo Akademickie

Czasopismo

Rachunki sumienia

Msze Święte

W niedziele
7.30, 9.30
9.45  w kaplicy (dla małych dzieci)
11.00 (z udziałem dzieci)
12.30, 15.00 (od X-IV)
17.00 (z udziałem młodzieży)
18.30, 20.00 (akademicka)

w lipcu i sierpniu
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.30, 20.00

W dni powszednie
7.00, 8.00, 18.30

Sakrament pokuty

15 minut przed każdą Mszą Świętą

Pierwszy piątek miesiąca
7.00 – 19.00

Nabożeństwa

Eucharystia

Pisać Ewangelię życiem

Strefa modlitwy

popros omodlitwe

Radio Emaus

emaus